Uvjeti korištenja

Upbore
Uvjeti korištenja

 1. Predmet Ugovora
 1. Upbore GmbH, Am Postbahnhof 21, 10243 Berlin ( u daljnjem tekstu: "Pružatelj usluga") upravlja platformom "Upbore" (u daljnjem tekstu:"Platforma") putem Interneta. Korištenje Platforme isključivo je podložno ovim Uvjetima korištenja. Opći uvjeti korisnika ne vrijede.
 2. Ovi Uvjeti korištenja usmjereni su isključivo na komercijalne korisnike i reguliraju ugovorni odnos između Pružatelja usluga i osobe ili partnerstva s pravnom sposobnošću navedenom u registraciji, koja po zaključenju ovih Uvjeta korištenja djeluje u ostvarivanju svoje komercijalne ili samostalne profesionalne djelatnosti ( u daljnjem tekstu: "Korisnik"). Zaključivanjem ovih Uvjeta korištenja, Korisnik potvrđuje da je poduzetnik u smislu članka 14. BGB-a (Njemački građanski zakonik u daljnjem tekstu: BGB) i djeluje u ostvarivanju svoje poduzetničke sposobnosti.

 1. Područje primjene Platforme i izmjene
 1. Na Platformi, principali i izvođači komercijalnih ugovora ili ponuda se mogu povezivati i razmjenjivati informacije o planiranim građevinskim projektima i poslovima (u daljnjem tekstu: "Projekt"). U tu svrhu Korisnicima se daje mogućnost stvaranja vlastitih korisničkih profila, učitavanja sadržaja i / ili pregled sadržaja i informacije drugih Korisnika.
 2. Trenutačni opseg funkcija Platforme može se naći u funkcionalnom opisu koji je dostupan na www.upbore.com.
 3. Pružatelj usluga zadržava pravo kontinuiranog razvoja Platforme i proširenja njezinog opsega funkcija i prilagođavanja ili ograničavanja u odgovarajućoj mjeri.
 4. Pružatelj usluga može izvršiti izmjene ovih Uvjeta korištenja u razumnoj mjeri za Korisnika. Izmjene ovih Uvjeta korištenja postaju dio ugovora ako je o izmjenama Korisnik obaviješten putem e-maila ili na Platformi, te Korisnik ne uloži prigovor u roku od četiri tjedna od primitka obavijesti, a Pružatelj usluge je isto izrijekom istaknuo kao posljedicu za Korisnika u obavijesti o promjeni. Ako se Korisnik pravodobno usprotivi promjenama, promjene neće postati učinkovite za Korisnika. U ovom slučaju, Pružatelj usluga ima pravo raskinuti ugovor bez prethodne obavijesti ako je pružanje usluga bez izmjena nemoguće ili nerazumno. Druge mogućnosti za promjene nisu ograničene ovom klauzulom.

 1. Registracija, kategorije korisnika
 1. Platforma se može posjetiti u ograničenoj mjeri bez registracije. Registracija je potrebna kako bi ste mogli imati pristup funkcijama Platforme. Prilikom registracije Korisnik je obvezan navesti istinite podatke u potpunosti, točno, pravovremeno i besplatno i obvezuje se odmah obavijestiti Pružatelja usluga o svim promjenama podataka koje je naveo prilikom registracije.
 2. Registracija je besplatna i nakon registracije korisnik ima Upbore Basic paket za koji se ne plaća mječena naknada i ima ograničen pristup funkcijama Platforme. Korisnik koji želi imati puni pristup svim funkcijama platforme može u postavkama na Platformi dati podatke za plaćanje i promijeniti svoj paket u Upbore Pro koji se plaća na mjesečnoj razini sukladno ponudi koja se nalazi u korisničkim postavkama Korisnika.
 3. Pružatelj usluga zadržava diskrecijsko pravo odučiti tko može biti korisnik Platforme.
 4. Pružatelj usluga zadržava pravo da ne sklapa ugovore o korištenju Platforme s pojedinim osobama ili tvrtkama, posebno konkurentima Pružatelja usluge, te da odbija tim zainteresiranim stranama korištenje Usluge i onih dijelova Platforme koji zahtijevaju registraciju.
 5. Pružatelj usluga zadržava pravo ponuditi Uslugu bilo kojoj osobi, uključujući one osobe koje su potencijalni konkurenti Korisnicima. Svaka zaštita od natjecanja je isključena.
 6. Korisnik je odgovoran za povjerljivo rukovanje podacima sa pristupnim informacijama i posebno neće prenijeti lozinku za Korisnički račun neovlaštenim trećim osobama. U slučaju lažne, prijevarne ili na drugi način nezakonite uporabe podataka o pristupu, Pružatelj usluga može odmah blokirati autorizaciju pristupa.
 7. Prilikom registracije, Korisnik je obvezan odabrati kategoriju korisnika. Dostupne su sljedeće kategorije korisnika:
  1. Investitor

  Investitori mogu na Platformi objavljivati projekte za arhitekte, općenito izvođače i podizvođače.

  1. Dizajner

  Arhitekti, inženjeri i dizajneri mogu se registrirati kao dizajneri. Dizajneri mogu objavljivati projekte za svoje klijente i naručivati poslove od trećih strana.

  1. Izvođač radova

  Izvođači imaju pregled projekata objavljenih od strane investitora i arhitekata i imaju mogućnost natjecati se za iste. Istovremeno, izvođači radova mogu objaviti Projekte za podizvodače.

  1. Podizvođač

  Podizvođači su pružatelji usluga u građevinarstvu i imaju mogućnost natjecati se za projekte. U isto vrijeme, podizvođači mogu objavljivati Projekte za dodjelu drugim podizvođačima.

 8. Nakon registracije i verifikacije korisničkog računa potrebno je da Korisnik izradi Profil za kompaniju kako bi imao pristup funkcijama Platforme koje pripadaju njegovoj vrsti korisničkog paketa, Upbore Osnovni korisnički paket ili Upbore Pro korisnički paket.

 1. Projekti
 1. Ovisno o kategoriji korisnika, Korisnik može dijeliti informacije o projektima na Platformi ili se prijaviti na natječaje za Projekte za obavljanje određenih aktivnosti koje raspisuju korisnici. Kontakt s korisnicima koji su objavili projekt uspostavlja se izvan Platforme putem kontaktnih podataka koje su pružili korisnici.
 2. Pružatelj usluga pruža korisnicima samo platformu za uspostavljanje kontakta i ne postaje ugovorni partner odgovarajućih ugovornih odnosa.
 3. Sami korisnici su odgovorni za informacije objavljene u Projektima. Konkretno, Pružatelj usluga ne verificira niti na drugi način provjerava podatke.

 1. Prodavaonica za softvere (Eng. Software Store)
 1. Pružatelj usluga nudi Prodavaonicu softvera na Platformi, gdje dobavljači softvera (softverske kompanije) imaju mogućnost promovirati svoje proizvode i slati obavijesti o oglašavanju putem Platforme korisnicima.
 2. Također, Pružatelj usluga pruža poveznice na web mjesta affiliated kompanija (kompanija koje koriste affiliate marketing) i određenih drugih kompanija. Pružatelj usluga nije odgovoran za ispitivanje ili ocjenu i ne jamči za ponude bilo koje od naprijed navedenih kompanija ili pojedinaca niti za sadržaj njihovih web stranica. Pružatelj usluga ne preuzima nikakvu odgovornost za radnje, proizvode i sadržaj naprijed navedenih kompanija ili bilo kojih drugih kompanija.
 3. Pružatelj usluga ne preuzima odgovornost za cjelovitost, ispravnost i zakonitost reklamnog i promocijskog materijala koji pružaju dobavljači softvera (softverske kompanije).

 1. Tržište dobavljača
 1. Pružatelj usluga nudi mogućnost dobavljačima da promoviraju svoje proizvode i šalju obavijesti o oglašavanju putem Platforme korisnicima („Tržište dobavljača“).
 2. Pružatelj usluga ne preuzima odgovornost za cjelovitost, ispravnost i zakonitost reklamnog i promocijskog materijala koji pružaju dobavljači.

 1. Community
 1. Pružatelj usluga nudi na Platformi uslugu pod imenom "Community" (hrvatski: Zajednica), gdje se korisnici i ostali registrirani korisnici Community (kompanije, freelanceri (hrvatski: nezavisni profesionalaci, u daljnjem tekstu: "freelanceri"), studenti, fakulteti, dobavljači, agencije za promet nekretninama i ostali iz građevinske industrije) mogu povezivati, objavljivati, dijeliti i razmjenjivati informacije vezane za građevinsku industriju.
 2. Korisnici imaju pristup Community sa svojim korisničkim računom za Upbore (Platformu) i oni ne trebaju dodatnu registraciju za uslugu Community,
 3. Korisnici i ostali registrirani korisnici Community imaju profil na Community, mogu kreirati objave, komentirati objave drugih korisnika i imati privatne online chats (hrvatski: privatne internetske razgovore) s drugim korisnicima.
 4. Svaka interakcija između korisnika, između korisnika i ostalih registriranih korisnika Community na Community događa se na vlastiti rizik i odgovornost korisnika. Pružatelj usluga nije obvezan nadzirati interakciju korisnika i ostalih registriranih korisnika Community. Pružatelj usluga ne preuzima nikakvu odgovornost za kršenje prava ili dužnosti od strane korisnika i ostalih registriranih korisnika Community koje mogu biti rezultat interakcije između korisnika. Unatoč tome, svi se korisnici obvezuju poštivati ​​mjerodavno pravo unutar Platforme.
 5. Korisnici i ostali registrirani korisnici Community mogu objaviti različite informacije na Community, konkretno prilikom stvaranja javnog korisničkog profila i prilikom objavljivanja postova i komentara. Naprijed navedeni Sadržaj na Community je javan i vidljiv svakom posjetitelju Platforme, uključujući treće strane. Osnovna primjena usluge Community je djelovanje kao društvena mreža. Stranica profila koju je korisnik kreirao na društvenoj mreži (u daljnjem tekstu "korisnički profil") predstavlja identitet korisnika u usluzi Community Upbore. Da bi koristio Community, nužno je da Korisnik izradi korisnički profil koji je vidljiv na društvenoj mreži i izvan nje.
 6. Korisnik je svjestan da Sadržaj objavljen u Community može vidjeti svaki posjetitelj, registrirani korisnik ili neregistriran posjetitelj. Korisnik je odgovoran za osiguravanje da se povjerljive informacije ne dijele objavljivanjem Sadržaja u Community. Pružatelj usluge nije obvezan zabraniti trećim stranama spremanje podataka ili Sadržaja koji su ili su bili javno dostupni u skladu s ovim Uvjetima korištenja, Pravilima o privatnosti ili korisničkim postavkama.

 1. Prava korištenja
 1. Pružatelj usluga daje Korisniku globalno, neisključivo i neprenosivo pravo na korištenje trenutne verzije Platforme tijekom trajanja ugovora u skladu s uvjetima ugovora.
 2. Korisnik ne može učiniti Platformu dostupnom trećoj strani, bilo uz ili bez naknade.
 3. U suprotnom sljedeće uporabe nisu dopuštene:
 1. Bez obzira na prava korištenja dodijeljena ovom klauzulom, Pružatelj usluga zadržava sva prava na Platformu. Tu se posebno odnosi na sve verzije Platforme i druge dokumente i elektroničke dokumente koje Pružatelj usluga pruža Korisniku tijekom trajanja ugovora, uključujući ažuriranja i nadogradnje Platforme.

 1. Dostupnost
 1. Pružatelj usluga će obično pratiti funkcionalnost Platforme radnim danom od ponedjeljka do petka od 9:00 do 18:00 h. Ako su za to vrijeme potrebni radovi na održavanju Platforme, Pružatelj usluga će Korisnika pravovremeno obavijestiti.
 2. Dostupnost Platforme tijekom razdoblja praćenja iznosi 98,5% prosječno godišnje, pri čemu se planirani radovi redovitog održavanja ne smatraju ograničenjem dostupnosti.

 1. Sadržaj koji stvara korisnik
 1. Korisnik može objaviti različite informacije na Platformi, konkretno prilikom stvaranja javnog korisničkog profila i prilikom objavljivanja projekata (u daljnjem tekstu: "Sadržaj"). Naprijed navedeni Sadržaj mogu vidjeti samo registrirani korisnici.
 2. Ukoliko je sadržaj koji je Korisnik pohranio na Platformi, odnosno objavljen od strane Korisnika na Platformi zaštićen autorskim pravima ili na bilo koji drugi način zaštićen zakonom, Korisnik daje Pružatelju usluga pravo korištenja takvog sadržaja za pružanje, odnosno korištenje Platforme u skladu s ugovorom ili odredbama ugovora, posebno za omogućavanje dostupnim putem Interneta, reprodukcije i distribucije putem Interneta.
 3. Korisnik je svjestan da sadržaj objavljen na Platformi mogu pregledati registrirani korisnici. Korisnik je odgovoran za osiguranje da se povjerljive informacije ne dijele objavljivanjem Sadržaja na Platformi.
 4. Korisnik ima dvije mogućnosti za odobrenje pristupa projektnim dokumentima: (a) odobrenje pristupa svakom registriranom korisniku ili (b) pristup samo na odobren zahtjev. Pod opcijom (b) Korisnik će zaprimati zasebne zahtjeve drugih korisnika za preuzimanje projektne dokumentacije. Korisnik tada može odlučiti hoće li odobriti pristup traženim dokumentima ili ne.
 5. Platforma nudi mogućnost pregleda povijesti preuzimanja projektne dokumentacije. Korisnici mogu vidjeti koja je projektna dokumentacija i od strane kojeg Korisnika preuzeta.
 6. Pružatelj usluga nije obvezan provjeriti Sadržaj. Istovremeno, Pružatelj usluga zadržava pravo brisanja ili blokiranja Sadržaja ako takav Sadržaj krši primjenjivi zakon ili ove uvjete korištenja ili ako je Pružatelj usluga to obvezan učiniti temeljem sudskog ili službenog naloga. U takvim slučajevima Pružatelj usluga će pravovremeno obavijestiti Korisnika.

 1. Dužnosti korisnika
 1. Korisnik će platformu koristiti samo za to predviđene svrhe.
 2. Korisnik neće pohranjivati niti dijeliti bilo koji Sadržaj na Platformi koji:
 1. Korisnik se obvezuje zadržati zaštitne obavijesti sadržane na Platformi, kao što su obavijesti o autorskim pravima i druge pravne rezerve, nepromijenjene.
 2. Korisnik će informacije o projektu dobivene na Platformi koristiti samo u svrhu pripreme ponude ili u druge svrhe kako su definirane ovim Uvjetima korištenja.

 1. Naknada
 1. Pružatelj usluga omogućuje korisnicima Upbore Osnovni korisnički paket i Upbore Pro korisnički paket.
 2. U Upbore Osnovnom korisničkom paketu korisnik ne plaća mjesečnu naknadu za korištenje Platforme. Funkcionalnosti koje pripadaju Upbore Osnovnom korisničkom računu vidljive su na listi funkcionalnosti koja je obavljena online i u korisničkim postavkama. Korisnik ima mogućnost platiti pojedinačno korištenja određenih funkcionalnosti sukladno Listi funkcionalnosti i ponudi koju je moguće pronaći u korisničkim postavkama. U sklopu Upbore Osnovnog korisničkog paketa korisnik može imati do 2 povezana korisnička računa za svoje zaposlenike.
 3. Nakon registracije na Platformi svi korisnici imaju Upbore Osnovni paket za koji se ne plaća mjesečna naknada i imaju opseg funkcija koje pripadaju Upbore Osnovnom korisničkom paketu sukladno Listi sa funkcionalonostima koja je dostupna online i u korisničkim postavkama.
 4. U Upbore Pro korisničkom paketu Korisnik ima pristup svim funkcijama na platformi uz plaćanje mjesečne članarine sukladno listi sa funkcionalnostima koju je moguće pronaći online na Platformi i u korisničkim postavkama. U sklopu Upbore Pro (naplatnog) korisničkog paketa Korisnik može imati do 10 povezanih korisničkih računa za svoje zaposlenike.
 5. Mjesečna naknada za Upbore Pro korisnički paket ovisi o veličini kompanije i u kojoj zemlji kompanija ima sjedište. Član može vidjeti ponudu za Upbore Pro paket u korisničkim postavkama.
 6. Naknadu mjesečno fakturira Pružatelj usluga sa rokom plaćanja od 14 dana.

 1. Garancija
 1. Pružatelj usluge ovim upozorava Korisnika da, prema trenutnom stanju, nije moguće pružiti složene mrežne usluge potpuno bez grešaka uz razuman napor. Međutim, Pružatelj usluga treba Platformu održavati slobodnom od nedostataka koji više nego neznatno umanjuju njezinu prikladnost za uporabu u skladu s ugovorom ili predviđenom svrhom. U takvim slučajevima Pružatelj usluga će, po vlastitom nahođenju, ispraviti kvar ili pružiti rješenje.
 2. Korisnik je dužan odmah obavijestiti Pružatelja usluge o vrsti i pojavi nedostataka. Obrazac za kontakt na web mjestu koristi se za prijavljivanje grešaka.
 3. Ispravljanje kvarova isključeno je za takve nedostatke koji se temelje na upotrebi Platforme koja nije u skladu s ugovorom ili namjenom.

 1. Odgovornost Pružatelja usluga

Pružatelj usluga posebno nije odgovoran za

 1. Odgovornost za štetu
 1. Ako je Pružatelj usluga odgovoran za štetu uzrokovanu običnom nepažnjom u skladu sa zakonskim propisima, odgovornost Pružatelja usluga je ograničena: U ovom slučaju odgovornost postoji samo u slučaju kršenja bitnih ugovornih obveza (to su obveze čije je ispunjenje bitno za pravilno izvršavanje ugovora i na čije se pridržavanje Korisnik redovito oslanja i može osloniti). Ova odgovornost je ujedno ograničena na prilikom sklapanja ugovora predvidljivu uobičajenu štetu.
 2. Isključena je osobna odgovornost zakonskih zastupnika, posrednih odnosno zamjeničkih agenata (punomoćnika) i zaposlenika Pružatelja usluga za štetu koju su prouzročili običnom nepažnjom. Uz izuzetak zakonskih zastupnika i zaposlenika na rukovodećim pozicijama, ograničenje odgovornosti definirano u ovoj odredbi primjenjuje se na odgovarajući način na Pružatelja usluga za štetu uzrokovanu grubom nepažnjom.
 3. Bez obzira na krivnju Pružatelja usluga, svaka odgovornost u slučaju zlonamjernog prikrivanja nedostatka, iz preuzimanja jamstva ili zbog rizika nabave i prema Zakonu o odgovornosti za proizvode, ostaje netaknuta.
 4. Ograničenja odgovornosti u ovom članku ne primjenjuju se u slučaju povrede života, tijela ili zdravlja.

 1. Odgovornost za poveznice (linkove) na web stranice trećih strana

Na Platformi mogu postojati veze (linkovi) do web stranica trećih strana. Takve web stranice trećih strana izvan su nadzora Pružatelja usluge, i Pružatelj usluge nema utjecaja na sadržaj, uvjete i odredbe korištenja te zaštitu podataka i politike privatnosti ovih web stranica. Stoga Pružatelj usluge neće snositi nikakvu odgovornost za sadržaj ovih web stranica i nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao pozivanjem / korištenjem ovih web stranica. Ako Korisnik pozove ove web stranice, učinitće to na vlastiti rizik.

 1. Zaštita podataka
 1. Pružatelj usluga će obrađivati osobne podatke samo u mjeri u kojoj dopuštaju relevantni propisi o zaštiti podataka. Korisnik može detaljnije informacije o obradi podataka pronaći u Pravilima o zaštiti privatnosti.
 2. Korisnik treba osigurati da se osobni podaci njegovih zaposlenika na zakonit način pošalju Pružatelju usluga i objave na Platformi. Ukoliko korisnik tijekom korištenja platforme dobije pristup osobnim podacima trećih strana, on će ih obrađivati samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za upotrebu Platforme.

 1. Povjerljivost

Korisnik se obvezuje da će čuvati povjerljive podatke dobivene tijekom korištenja Platforme (posebno informacije o projektu). Korisnici imaju mogućnost dodati vlastite ugovore o povjerljivosti podataka projektima koje objavljuju i mogu pristup informacijama o projektu uvjetovati zaključivanjem ovog zasebnog ugovora. Pružatelj usluga nije dio ovih zasebnih ugovora o povjerljivosti podataka i ne preuzima nikakvu odgovornost u tom pogledu.

 1. Open Source Software
 1. Ako Platforma sadrži Open Source Software, a to je potrebno u skladu s odgovarajućim uvjetima korištenja i licenciranja Open Source Software, onda će Pružatelj usluga Korisniku dati izvorni kod i odnosne uvjete licence.
 2. Prava korištenja dana u okviru ovih uvjeta uporabe ne vrijede za Open Source komponente Platforme, osim ako to u okviru odnosnih uvjeta korištenja i licence Open Source Software nije dozvoljeno.
 3. Davatelj će obavijestiti Korisnika u bilješkama o licenci o komponentama Open Source-a koji se koriste u trenutnoj verziji Platforme.

 1. Objavljivanje ugovornog odnosa u marketinške svrhe

Pružatelju usluga je dopušteno pomoću poslovnog odnosa s Korisnikom se oglašavati odnosno posebno javno imenovanje Korisnika kao korisnika Platforme, korištenje korisnikovog logotipa na web-u kao i na društvenim mrežama te izrada studije slučaja koja pokazuje prednosti korisničke suradnje sa Pružateljem usluga. Studija slučaja je javna i dostupna trećim stranama. Prije objavljivanja, sadržaj objavljuje Korisnik.

 1. Preporuka
 1. Ako Član preporuči Platformu novom korisniku i novi korisnik u periodu od 6 mjeseci se registrira na Platformi i nadoplati Upbore Pro korisnički paket (naplatni korisnički paket), član, koji je preporučio Platformu novom korisniku, dobiva 1 (jedan) mjesec besplatnog korištenja Upbore Pro korisničkog paketa. Ovo će se primijeniti samo za preporučene nove korisnike koji u vrijeme preporuke nisu korisnici Platforme niti su to bili u posljednjih 12 mjeseci.
 2. Korisnik koji je preporučio platformu novom korisniku da bi ostvario 1 (jedan) mjesec besplatnog korištenja Upbore Pro korisničkog paketa potrebno je da u roku 15 dana o istom obavijesti Pružatelja usluga putem e-maila: contact@upbore.com.

 1. Povratne informacije korisnika

Korisnici su dobrodošli da Pružatelju usluge proslijede ideje, prijedloge ili preporuke za poboljšanje Community i/ili Usluge (zajednički "Povratne informacije", engl. Feedback) u bilo kojem obliku (npr. e-poštom, usmeno). Ako Korisnici daju povratne informacije, slažu se da ih Pružatelj usluge može koristiti i implementirati na svojoj Platformi i Community i / ili u svojoj usluzi po vlastitom nahođenju, bez naknade Korisniku.

 1. Vrijeme trajanja Ugovora, Raskid Ugovora
 1. Ugovor za Upbore Osnovni paket sklapa se na neodređeno vrijeme. Pružatelj usluga i Korisnik mogu u bilo kojem trenutku bez obveze navođenja razloga raskinuti Ugovor za Upbore Osnovni paket. Kako bi Pružatelj usluga zaštitio Korisnika od neovlaštenog brisanja njegovog korisničkog računa od strane trećih osoba, Pružatelj usluga može izvršiti provjeru identiteta nakon podnošenja zahtjeva za raskid, npr. traženjem korisničkog imena i adrese e-pošte registriranog na Platformi.
 2. Ugovor za Upbore Pro paket trajati će za početni rok koji je Korisnik odabrao tijekom nadogradnje. Nakon isteka početkog razdoblja na koje je Ugovor sklopljen, Upbore Pro paket obnovit će se za razdoblje iste dužine kao i početni rok, osim ako ga Korisnik ili Pružatelj usluga pravovremeno ne raskinu. Korisnik i Pružatelj usluga mogu raskinuti Ugovor za Upbore Pro paket bez obaveza navođenja razloga do kraja roka koji je Korisnik odabrao tijekom postupka nadogradnje ili do kraja bilo kojeg razdoblja obnove nakon isteka navedenog minimalnog roka, uručivanjem obavijesti od dva (2) mjeseca putem e-mail.
 3. Ako je Ugovor za Upbore Pro paket raskinut, Korisnik ima pravo zadržati Upbore Osnovni paket dok taj Ugovor ne bude raskinut, što znači da dodatne i napredne funkcionalnosti Upbore Pro paketa više neće biti dostupne.
 4. Ovime se ne dira u pravo izvanredno raskinuti ugovor zbog važnog razloga.
 5. Ugovor se može raskinuti u pisanom obliku (e-mail se smatra dovoljnim).

 1. Završne odredbe
 1. Uvjeti korištenja dostupni su na engleskom, njemačkom i hrvatskom jeziku. Inačica njemačkog jezika ima prednost u slučaju proturječnosti ili odstupanja.
 2. U slučaju da su pojedina odredba ugovora nevažeće, isto neće utjecati na valjanost preostalih odredaba ugovora. Stranke se obvezuju zamijeniti neučinkovite odredbe odredbama koje su u ekonomskom smislu što je moguće bliže svrsi neučinkovite odredbe, vodeći računa o interesima obje strane.
 3. Primjenjuje se njemačko pravo. Mjesno nadležni sud za sve pravne sporove koji proizlaze iz ovog ugovora je sud u Berlinu.

Status: siječanj 2021.g.